Περιήγηση: Αντώνης Λαμπρινίδης

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Ένα βιβλίο που μπορεί να το απολαύσει κάθε αναγνώστης που νοιάζεται για το «Ρωμαίικο ερασιτεχνικό θέατρο»

Αγα­πη­τέ μου εκλε­κτέ φίλε Θανά­ση, Σ’ ευχα­ρι­στώ για τη χαρά που μού ’δωσες δια­βά­ζο­ντας με ιδιαί­τε­ρο ενδια­φέ­ρον το βιβλίο σου:…