Περιήγηση: Απεργία 28 Φλεβάρη

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Χιλιάδες λαού και απεργών εργαζομένων ξεκαθάρισαν πως δε θα ξεχαστεί το έγκλημα στα Τέμπη 🎥🎥_ΦΩΤΟ)

Χιλιά­δες λαού και εργα­ζο­μέ­νων που απήρ­γη­σαν, μαζί με μαθη­τές και φοι­τη­τές που είχαν είχαν μαζι­κή παρου­σία, δια­τρά­νω­σαν πως δεν θα…

Επικαιρότητα
Ξεκίνησε η μεγάλη απεργία!! Χιλιάδες λαού σε όλη τη χώρα βροντοφωνάζουν «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Οι εργα­σια­κοί χώροι νεκρώ­νουν, μάθη­μα δεν θα γίνει και οι πλα­τεί­ες θα γεμί­σουν με εργά­τες απερ­γούς, φοι­τη­τές μαθη­τές, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, αγρότες…