Περιήγηση: Βάτραχος

Επικαιρότητα
Καλά να πάθεις Γκρέτα! Ανακάλυψαν νέο είδος βατράχου και τον ονόμασαν Τούνμπεργκ…

Το όνο­μα της Γκρέ­τα Τούν­μπεργκ παίρ­νει ένα νέο είδος βατρά­χου που ανα­κα­λύ­φθη­κε στον Πανα­μά. Η ανα­κά­λυ­ψη δημο­σιεύ­τη­κε στο επι­στη­μο­νι­κό περιοδικό…