Περιήγηση: Βαγγέλης Νάνος

Επικαιρότητα
Άμα δε χορταίνεις σταμάτα! _Γιατί; ορισμένοι αισθάνονται λιγούρα αφού έχουν φάει; _Έρευνα: Η μεσογειακή διατροφή στο στόχαστρο

Συναι­σθη­μα­τι­κό φαγη­τό; Ορμό­νες; Ντο­πα­μί­νη; Σερο­το­νί­νη; Ενδορ­φί­νες; Κορ­τι­ζό­λη; Συνή­θεια; Το αίσθη­μα της μονα­ξιάς; Hunger ή H‑anger; Σημεία «πυρο­δό­τη­σης»; βιο­λο­γι­κή πεί­να; τσιχλοφρουτάκια…