Περιήγηση: Βασίλης Κεκάτος

Κινηματογράφος
Φεστιβάλ Καννών: Τον Χρυσό Φοίνικα για ταινία μικρού μήκους ο Βασίλης Κεκάτος

Το οικο­γε­νεια­κό δρά­μα “Parasite” του Νοτιο­κο­ρε­ά­τη Μπονγκ Τζουν-χο, που παρου­σιά­ζει τη βία των κοι­νω­νι­κών ανι­σο­τή­των, τιμή­θη­κε με τον Χρυ­σό Φοίνικα…