Περιήγηση: Βασίλης Παρασκευόπουλος

Κοινωνία
Κινητοποίηση ηθοποιών και μουσικών  έξω από το υπ. Εργασίας για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Συγκέ­ντρω­ση έξω από το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν το Σωμα­τείο Ελλή­νων Ηθο­ποιών και ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος ζητώ­ντας την επαναφορά…