Περιήγηση: Βελλίδειο

Επικαιρότητα
Αλ. Τσίπρας: Διαβεβαιώσεων για τήρηση των συμφωνημένων — Με αντισταθμιστικά στο κεφαλαίο ο κατώτατος μισθός

Με σημα­ντι­κές ελα­φρύ­νεις στους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους θα συνο­δεύ­ε­ται τυχόν αύξη­ση του κατώ­τα­του μισθού, παρα­δέ­χτη­κε ο πρω­θυ­πουρ­γός Αλέ­ξης Τσί­πρας κατά τη…