Περιήγηση: Βενεζουέλα Εκλογές

Διεθνή
Βενεζουέλα — Τοπικές εκλογές: Επικράτηση του κυβερνώντος κόμματος — Νέες καταγγελίες από το ΚΚ Βενεζουέλας

Το κυβερ­νών σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενο­ποι­η­μέ­νο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PSUV) του Ν. Μαδού­ρο και ο εκλο­γι­κός του συνα­σπι­σμός, Μεγά­λος Πατριω­τι­κός Πόλος, ήταν οι νικη­τές των περιφερειακών…