Περιήγηση: Γαλλία

Διεθνή
Γαλλία: Απαγορεύτηκε διαδήλωση αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό

Δια­δή­λω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό που είχε εξαγ­γελ­θεί να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί το Σάβ­βα­το στο Παρί­σι, θα απα­γο­ρευ­τεί, δήλω­σε σήμε­ρα ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας Λοράν Νουνιές.…

Διεθνή
Ευρωπαϊκή Ένωση: Ενεργοποίησε τον μηχανισμό «αντιμετώπισης κρίσεων» με φόντο τις εξελίξεις στη Μ. Ανατολή

Διερ­γα­σί­ες και σχε­δια­σμούς για την «αντι­με­τώ­πι­ση της τρο­μο­κρα­τί­ας» και των «μετα­να­στευ­τι­κών ροών» ενι­σχύ­ουν οι εξε­λί­ξεις στη Μέση Ανα­το­λή, μετά και από…

Αθλητικά
Επίθεση του Υπουργού Εσωτερικών της Γαλλίας στον Καρίμ Μπενζεμά: «Έχει σχέσεις με τρομοκρατική οργάνωση»

Για σχέ­σεις με τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση κατη­γο­ρεί τον Καρίμ Μπεν­ζε­μά ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών της Γαλ­λί­ας, Ζεράλντ Νταρ­μα­νέν. Συγκε­κρι­μέ­να υπο­στή­ρι­ξε ότι ο…

Διεθνή
Αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό: Πληθαίνουν οι μαζικές κινητοποιήσεις σε όλο τον κόσμο (VIDEO)

Πλη­θαί­νουν οι μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό σε όλο τον κόσμο, ενά­ντια στις προ­σπά­θειες κατα­στο­λής και σπί­λω­σης του αγώνα…