Περιήγηση: Γαλλία

Επικαιρότητα
ΓΑΛΛΙΑ: Απεργιακό κύμα και μαζικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα — Στο πλευρό των απεργών το ΠΑΜΕ

Μήνυ­μα αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης από χιλιά­δες εργα­ζό­με­νους με πάνω από 200 συγκε­ντρώ­σεις Μαζι­κές και δυνα­μι­κές συγκε­ντρώ­σεις και δια­δη­λώ­σεις έγι­ναν χτες σε…

Επικαιρότητα
Γαλλία: Απεργιακές κινητοποίησεις στο «Σαρλ ντε Γκωλ» και άλλα μεγάλα αεροδρόμια

Απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις διορ­γω­νώ­νουν, από σήμε­ρα και κατά την διάρ­κεια του Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, εργα­ζό­με­νοι σε γαλ­λι­κά αερο­δρό­μια, ανά­με­σα στα οποία το Σαρλ…

Διεθνή
Γαλλία: Τρίτη καταγγελία κατά της Ελληνογαλλίδας υπουργού Χρ. Ζαχαροπούλου για σεξουαλική κακοποίηση

Πλη­θαί­νουν οι καταγ­γε­λί­ες σε βάρος της Ελλη­νο­γαλ­λί­δας υφυ­πουρ­γού της κυβέρ­νη­σης Μακρόν, Χρυ­σού­λας Ζαχα­ρο­πού­λου, η οποία ερευ­νά­ται ήδη για δύο βιασμούς…

Επικαιρότητα
Γαλλία — Εκλογές: Ο Μακρόν χάνει την απόλυτη πλειοψηφία των εδρών στη νέα Εθνοσυνέλευση

Ο πρό­ε­δρος της Γαλ­λί­ας Εμα­νου­έλ Μακρόν χάνει την από­λυ­τη πλειο­ψη­φία στην Εθνο­συ­νέ­λευ­ση, σύμ­φω­να με τα πρώ­τα έξιτ πολ, στον δεύτερο…