Περιήγηση: Γαστρντερίτιδα

Επικαιρότητα
Εξιτήριο για τα 32 μέλη της ΚΝΕ από το νοσοκομείο όπου είχαν μεταφερθεί με γαστρεντερίτιδα

Με συμ­πτώ­μα­τα γαστρε­ντε­ρί­τι­δας μετα­φέρ­θη­καν στο νοσο­κο­μείο του Καρ­πε­νη­σιου 32 νεο­λαί­οι της ΚΝΕ που μετεί­χαν στο αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό διή­με­ρο που οργα­νώ­θη­κε στο…