Περιήγηση: Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας

Παιδεία
Η ΓΓ Δημόσιας Υγείας επιβεβαιώνει την προχειρότητα και την αδεξιότητα στο «γάζωμα» της μάσκας

Ανα­κοί­νω­ση σχε­τι­κά με το ζήτη­μα που έχει προ­κύ­ψει για μάσκες που δια­νε­μή­θη­καν σε κάποιες σχο­λι­κές μονά­δες της επι­κρά­τειας, εξέ­δω­σε απόψε…