Περιήγηση: Γεώργιος Παπανικολάου

Σαν Σήμερα
Σαν σήμερα 19 Φεβρουαρίου

1473 γεν­νή­θη­κε ο Νικό­λα­ος Κοπέρ­νι­κος, πολω­νός αστρο­νό­μος, πατέ­ρας της μοντέρ­νας αστρο­νο­μί­ας 1674 Αγγλία και Ολλαν­δία, τερ­μα­τί­ζο­ντας τον Τρί­το Αγγλο-Ολλαν­δι­κό Πόλεμο,…

Σαν Σήμερα
«Τεστ Παπ»

Σαν σήμε­ρα, στις 19 Φλε­βά­ρη του 1962, έφυ­γε από τη ζωή ο παγκο­σμί­ου φήμης Έλλη­νας για­τρός, βιο­λό­γος και ερευ­νη­τής Γεώργιος…