Περιήγηση: Γιαννιτσά

Κοινωνία
Γιαννιτσά: 21 κρούσματα σε εργοστάσιο με εκατοντάδες εργαζόμενους

Συνα­γερ­μός έχει σημά­νει σε κον­σερ­βο­ποι­ία στα Γιαν­νι­τσά, όπου 21 εργα­ζό­με­νοι βρέ­θη­καν θετι­κοί στον νέο κορω­νο­ϊό. Την προη­γού­με­νη εβδο­μά­δα ανι­χνεύ­τη­καν τα…

Ανακοινώσεις
Σχόλιο της ΤΕ Πέλλας του ΚΚΕ για τα επεισόδια με αφορμή τη μεταφορά προσφύγων σε ξενοδοχείο στα Γιαννιτσά

Σπέρ­νο­ντας κλί­μα μίσους και ρατσι­σμού, ομά­δα «αγα­να­κτι­σμέ­νων πολι­τών» στα Γιαν­νι­τσά κατα­φέρ­θη­κε τα ξημε­ρώ­μα­τα κατά μετα­να­στών και προ­σφύ­γων, ξερι­ζω­μέ­νων από τον…

Κοινωνία
Ανακοίνωση του ΚΚΕ για την αυτοκτονία εργαζόμενης στα σούπερ μάρκετ «Καρυπίδης»

«Η αυτο­κτο­νία της απλή­ρω­της εργα­ζό­με­νης στις επι­χει­ρή­σεις “ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ” φέρ­νει στην επι­φά­νεια την τρα­γι­κή κατά­στα­ση χιλιά­δων εργα­ζο­μέ­νων, ιδιαί­τε­ρα σε μια σειρά…