Περιήγηση: Γιώργος Καραϊβάζ

Επικαιρότητα
Χρυσοχοΐδης για δολοφονία Καραϊβάζ: Πολύ γρήγορα η Ελληνική Αστυνομία θα βρει τους ενόχους

Τη γρή­γο­ρη εξι­χνί­α­ση της υπό­θε­σης δολο­φο­νί­ας του δημο­σιο­γρά­φου Γιώρ­γου Καραϊ­βάζ ζήτη­σε ο πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης στη συνά­ντη­ση που είχε νωρίτερα…

Ανακοινώσεις
ΕΣΗΕΑ για την δολοφονία Καραϊβάζ: «Οι δημοσιογράφοι δεν πτοούνται από δολοφονίες, τραυματισμούς και απειλές»

Σε ανα­κοί­νω­ση του για την δολο­φο­νία του δημο­σιο­γρά­φου Γ. Καραϊ­βάζ, το ΔΣ της ΕΣΗΕΑ σημειώ­νει: Το Διοι­κη­τι­κό Συμ­βού­λιο της ΕΣΗΕΑ…