Περιήγηση: Γιώργος Ρωμανός

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Γιώργος Ρωμανός: “Διαβάζοντας” τον χάρτη του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας …

Με την όποια επι­φύ­λα­ξη. Ο Συγ­γρα­φέ­ας – Ανα­λυ­τής, Ιστο­ρι­κός ερευ­νη­τής Γιώρ­γος Ρωμα­νός ανα­λύ­ει όσα συμ­βαί­νουν στον πόλε­μο Ρωσί­ας-Ουκρα­νί­ας, όχι με…