Περιήγηση: Γκεόργκι Ζούκοφ

Διεθνή
Βόλγκογκραντ: Αποκαλυπτήρια προτομής των Στάλιν-Ζούκωφ για την 80η επέτειο της νίκης στο Στάλινγκραντ

Τα απο­κα­λυ­πτή­ρια προ­το­μής του Ιωσήφ Στά­λιν, καθώς και δύο εμβλη­μα­τι­κών Σοβιε­τι­κών στρα­τιω­τι­κών ηγε­τών, του Στρα­τάρ­χη Γκε­όρ­γκι Ζού­κοφ και του Αλεξάντρ…