Περιήγηση: ΓΣΕΕΕ

Επικαιρότητα
Ρόδος: Οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι της ΔΑΣ αχρήστευσαν τα μαφιόζικα σχέδια της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ

Με μια αιφ­νι­δια­στι­κή και πει­θαρ­χη­μέ­νη κίνη­ση οι δεκά­δες εκλεγ­μέ­νοι αντι­πρό­σω­ποι της ΔΑΣ, μαζί με συν­δι­κα­λι­στές από συν­δι­κά­τα όλης της χώρας…