Περιήγηση: Γυμναστήρια

Επικαιρότητα
Ανακοινώθηκε η περαιτέρω χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων — Αναλυτικά τι ανοίγει τις επόμενες ημέρες

Ανα­κοι­νώ­σεις για τη νέα άρση μέτρων σε συγκε­κρι­μέ­νους τομείς της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας έκα­νε σήμε­ρα ο υφυ­πουρ­γός Ανά­πτυ­ξης Νίκος Παπα­θα­νά­σης. Σύμφωνα…