Περιήγηση: Δήμος Ηρακλείου Αττικής

Εκδηλώσεις
Το Νέο Ηράκλειο τιμά τον Μίκη: Φαραντούρη — Μητσιάς σήμερα (9/9) — Δωρεάν

Τον μεγά­λο συν­θέ­τη Μίκη Θεο­δω­ρά­κη τιμά ο δήμος Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής στο Φεστι­βάλ «Ηρά­κλεια 2017», το οποίο διορ­γα­νώ­νει, από σήμε­ρα Σάβ­βα­το έως τις 17 Σεπτέμ­βρη. Ο δήμος Ηρα­κλεί­ου Αττι­κής είχε…