Περιήγηση: Δίκη ψευτογιατρού

Επικαιρότητα
Δίκη ψευτογιατρού: Στο ΜΟΔ σήμερα ο “Dr Kontos” κατηγορούμενος για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες ανθρωποκτονιών ασθενών

Υπό­λο­γος για δώδε­κα ανθρω­πο­κτο­νί­ες και δεκα­τέσ­σε­ρις από­πει­ρες ανθρω­πο­κτο­νιών κάθε­ται σήμε­ρα στο εδώ­λιο του Μικτού Ορκω­τού Δικα­στη­ρί­ου μαζί με 16 συγκατηγορουμένους…