Περιήγηση: ΔΕΘ 2022

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Τρεις κι’ ο κούκος στην φασιστοσύναξη του μορφώματος Κασιδιάρη

Πήγαν για μαλ­λί και βγή­καν… κου­ρε­μέ­νοι. Ο λόγος για τα φασι­στοει­δή του μορ­φώ­μα­τος («Έλλη­νες») του κατα­δι­κα­σμέ­νου εγκλη­μα­τία ναζι­στή Κασι­διά­ρη που…

Επικαιρότητα
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Έταξε τόνωση των επιχειρηματικών ομίλων και τα …ετήσια ψίχουλα στο λαό

Η τόνω­ση των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων είναι ο βασι­κός στό­χος των μέτρων που ανα­κοι­νώ­θη­καν όπως ο ίδιος πρω­θυ­πουρ­γός Κυριά­κος Μητσο­τά­κης ανέφερε…