Περιήγηση: Δεξιά

Πολιτική
Δεν κατεβαίνουν στις εκλογές οι ΑΝΕΛ — Αποχώρηση Σαρίδη από την Ένωση κεντρών

Κλι­μα­κώ­νο­νται οι διερ­γα­σί­ες στα αστι­κά πολι­τι­κά κόμ­μα­τα ενό­ψει εκλο­γών και κυρί­ως στο χώρο της δεξιάς και της απο­κα­λού­με­νης κεντρο­δε­ξιάς. Έτσι…