Περιήγηση: Δευτέρα 30 Απριλίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε τη Δευτέρα 30 Απριλίου (ΔΩΡΕΑΝ)

ΜΟΥΣΙΚΗ Συναυ­λία Ντα­λά­ρα και Μαχαι­ρί­τσα στην πλα­τεία Νέας Σμύρ­νης (ΔΩΡΕΑΝ) Παρα­μο­νή Πρω­το­μα­γιάς ο δήμος Ν.Σμύρνης οργα­νώ­νει ανοι­χτή συναυ­λία με τον Γιώργο…