Περιήγηση: Δημοτικές περιφερειακές εκλογές 2019

Επικαιρότητα
ΚΟ Καισαριανής: η ΛΣ 🚩με τα μάτια στραμμένα στις 7 Ιούλη, 🚩συζητάει με το λαό τα αποτελέσματα των εκλογών

✔️  Πολ­λα­πλές οι μέχρι σήμε­ρα ανοι­χτές συζη­τή­σεις, συσκέ­ψεις και εκδη­λώ­σεις, για την αλλη­λο­ε­νη­μέ­ρω­ση και ανταλ­λα­γή πεί­ρας: ✔️ Σύσ­σω­μο το ψηφοδέλτιο…