Περιήγηση: Δομίνικος Θεοτοκόπουλος

Εικαστικές Τέχνες
Το facebook λογόκρινε δημοσίευσή μας γιατί συνοδευόταν από τον …άσεμνο πίνακα του Ελ Γκρέκο «Ανάσταση»

Τον πίνα­κα «Ανά­στα­ση» του Δομή­νι­κου Θεο­το­κό­που­λου (Ελ Γκρέ­κο) λογό­κρι­νε το facebook «καθώς περι­λαμ­βά­νει εικό­να με γυμνό ή προ­κλη­τι­κό περιε­χό­με­νο. Το Facebook…