Περιήγηση: Εκδηλώσεις Καθαρά Δευτέρα

Εκδηλώσεις
Πού μπορείτε να πετάξετε χαρταετό και πού έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις

Καθα­ρά Δευ­τέ­ρα: Ημέ­ρα για το πέταγ­μα του χαρ­τα­ε­τού, και­ρού επι­τρέ­πο­ντος επι­λέξ­τε προ­ο­ρι­σμό. Εμείς κατα­γρά­ψα­με χώρους όπου έχουν προ­γραμ­μα­τι­στεί εκδη­λώ­σεις με γνωστούς…