Περιήγηση: Εκδόσεις Ραδάμανθυς

Εκδηλώσεις
Το άτακτο αστεράκι με το κόκκινο σκουφάκι της Β. Καρακατσάνη — Παρουσίαση στο Ηράκλειο

Το άτα­κτο αστε­ρά­κι με το κόκ­κι­νο σκου­φά­κι της Βαγ­γε­λιώς Καρα­κα­τσά­νη Εικο­νο­γρά­φη­ση: Σταύ­ρος Π. & Άννα Β., μέλη της Ομά­δας Ζωγρα­φι­κής της Κλινικής…