Περιήγηση: Επίδαυρος

Επικαιρότητα
ΣΚΑΪ: Fake news για τις διαμαρτυρίες στην Επίδαυρο ενάντια στην αποφυλάκιση Λιγνάδη

Εντυ­πώ­σεις επι­χεί­ρη­σε να δημιουρ­γή­σει, για άλλη μια φορά, ο τηλε­ο­πτι­κός σταθ­μός ΣΚΑΪ δια­δί­δο­ντας ψέμα­τα ανα­φο­ρι­κά με τις αντι­δρά­σεις που έχουν…

Θέατρο
Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου: Διαδικτυακά η «Ορέστεια» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Γ. Χουβαρδά

Συμ­με­τέ­χο­ντας στην πρω­το­βου­λία του υπουρ­γεί­ου Πολιτισμού«Μένουμε σπί­τι με τον Πολι­τι­σμό» το Φεστι­βάλ Αθη­νών & Επι­δαύ­ρου συνε­χί­ζει να μοι­ρά­ζε­ται μαζί μας…