Περιήγηση: Ηνωμένα Έθνη

Διεθνή
ΟΗΕ: ΗΠΑ, Ουκρανία απέρριψαν ψήφισμα κατά του Ναζισμού — «Αποχή» επέλεξαν η Ελλάδα και οι χώρες της ΕΕ

Για ακό­μη μια χρο­νιά, ακο­λου­θώ­ντας πιστά την γραμ­μή της Ευρω­παϊ­κής Ένω­σης, η ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση… απεί­χε από την ψηφο­φο­ρία που διεξήχθη…