Περιήγηση: Η φύλακας του αρχείου

Βιβλίο
Ορισμένες σκέψεις με αφορμή το βιβλίο «Η φύλακας του αρχείου» του Αντώνη Γιανακού (Κέδρος) — Του Αλέκου Χατζηκώστα

Διά­βα­σα πρό­σφα­τα το βιβλίο του Αντώ­νη Για­να­κού με τίτλο «Η φύλα­κας του αρχεί­ου» (εκδό­σεις Κέδρος 2021). Θα ήθε­λα να καταθέσω…