Περιήγηση: Ιεριχώ

Διεθνή
HΠA: Πρώτος ο Θεός περιέγραψε στην Ιεριχώ την στρατηγική των «βασανιστηρίων με μουσική»

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Σύμ­φω­να με τις Αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές αρχές, ήταν «ο Θεός ο ίδιος, ο οποί­ος πρώ­τος περιέ­γρα­ψε την στρατηγική…