Περιήγηση: Καιρός 12/2/2024

Επικαιρότητα
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπει για σήμερα η ΕΜΥ — Βελτίωση του καιρού από αύριο

Ισχυ­ρές βρο­χές και καται­γί­δες στη δυτι­κή Ελλά­δα, στα ανα­το­λι­κά τμή­μα­τα της κεντρι­κής και στην ανα­το­λι­κή Μακε­δο­νία, στη Θρά­κη, στα νησιά…