Περιήγηση: Καλλιόπη Μπουντούρογλου

Επικαιρότητα
Μαρούσι: Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης η κηδεία της σ. Καλλιόπης Μπουντούρογλου

Με μεγά­λη συγκί­νη­ση, σύντρο­φοι, συνα­γω­νι­στές, συγ­γε­νείς και φίλοι είπαν το τελευ­ταίο «αντίο» στην Καλ­λιό­πη (Πού­πα) Μπου­ντού­ρο­γλου το πρωί του Σαββάτου.…