Περιήγηση: ΚΚΕ Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό

Επικαιρότητα
Ανακοίνωση για την πρόσφατη Σύνοδο της ΚΕ του ΚΚΕ με θέμα τον προγραμματισμό της δράσης του Κόμματος το επόμενο διάστημα

Την προη­γού­με­νη βδο­μά­δα συνε­δρί­α­σε η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ, εξέ­τα­σε τη δρά­ση του Κόμ­μα­τος το προη­γού­με­νο τρί­μη­νο και κατέ­λη­ξε σε…