Περιήγηση: κλινικάρχες

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η πανδημία καλπάζει, ο δήμαρχος Ζέρβας σιωπά κάνοντας πλάτες σε κυβέρνηση-κλινικάρχες

Την άρνη­ση της διοί­κη­σης του Δήμου Θεσ­σα­λο­νί­κης να βάλει προς συζή­τη­ση το σχέ­διο ψηφί­σμα­τος — από­φα­σης που έχει κατα­θέ­σει από…