Περιήγηση: Κυριακή 29 Οκτωβρίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Κυριακή 29 Οκτωβρίου

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑ Ολο­κλη­ρώ­νε­ται σήμε­ρα η Έκθε­ση Γραμ­μα­το­σή­μων και Ντο­κου­μέ­ντων για την Οκτω­βρια­νή Επα­νά­στα­ση Σήμε­ρα Κυρια­κή 29 Οκτώ­βρη ολοκληρώνεται…