Περιήγηση: Λας Βέγκας

Διεθνή
Τουλάχιστον 3 νεκροί από επίθεση ενόπλου στο Λας Βέγκας — Νεκρός και ο δράστης

Ένο­πλος άνοι­ξε πυρ χθες Τετάρ­τη σε πανε­πι­στη­μιού­πο­λη στο Λας Βέγκας (Νεβά­δα, δυτι­κές ΗΠΑ) και σκό­τω­σε του­λά­χι­στον τρεις ανθρώ­πους, προ­τού διαπιστωθεί…