Περιήγηση: Λαϊκή Συσπείρωση Σπάρτης

Ανακοινώσεις
Η ΛΑΣΥ Σπάρτης για το διαρκές έγκλημα εναντίον των ζώων που βρίσκονται στα «καταφύγια» του δήμου

Η Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση Σπάρ­της εκφρά­ζει τον έντο­νο απο­τρο­πια­σμό της και κατα­δι­κά­ζει με απε­ρί­φρα­στο τρό­πο το διαρ­κές έγκλη­μα που διε­νερ­γεί­ται εναντίον…