Περιήγηση: Λεωφορεία

Κοινωνία
Πώς θα κινηθούν Λεωφορεία, Τρόλεϊ, Μετρό, Ηλεκτρικός, Τραμ από Μ. Παρασκευή μέχρι Τρίτη του Πάσχα

Τα δρο­μο­λό­για των μέσων μαζι­κής μετα­φο­ράς (λεω­φο­ρεία, μετρό και τραμ) δια­φο­ρο­ποιού­νται από τη Μεγά­λη Παρα­σκευή (03/05) έως και την Τρίτη…

Επικαιρότητα
Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Πρωτομαγιά

Στις απερ­για­κές κινη­το­ποι­ή­σεις που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν αύριο Πρω­το­μα­γιά, Μεγά­λη Τετάρ­τη, ανα­μέ­νε­ται να συμ­με­τέ­χουν και οι εργα­ζό­με­νοι στα μέσα μαζι­κής μεταφοράς.…

Επικαιρότητα
Τα τελευταία δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Κυριακή 31 Δεκεμβρίου

Νωρί­τε­ρα θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν και φέτος τα τελευ­ταία δρο­μο­λό­για των Μέσων Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, το βρά­δυ της Παρα­μο­νής Πρω­το­χρο­νιάς, Κυρια­κή 31 Δεκεμβρίου.…

Κοινωνία
Πρωτομαγιά: Πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Δευτέρα 1 Μαΐου

Μαζι­κές οι απερ­γί­ες και οι δια­δη­λώ­σεις και τη φετι­νή Εργα­τι­κή Πρω­το­μα­γιά, καθώς εκα­το­ντά­δες συν­δι­κά­τα συμ­με­τέ­χουν στον εορ­τα­σμό της. Δεμέ­να θα…