Περιήγηση: Λιόσια

Κοινωνία
Πρόεδρος δασκάλων «Ο ΣΩΚΡΑΤΗΣ»:  Η φτώχεια αιτία της παραβατικότητας και η αύξησή της αποτέλεσμα της συνειδητής γκετοποίησης

Η φτώ­χεια, η ανερ­γία είναι αυτή που γεν­νά την παρα­βα­τι­κό­τη­τα και η αδια­φο­ρία στην αντι­με­τώ­πι­σή της είναι οι αιτί­ες του…