Περιήγηση: Μάρκος Μπεκρής

Πολιτική
Featured Video Play Icon
Πληρωμένη απάντηση του ΚΚΕ στον αντικομμουνισμό υπ. βουλευτή της ΝΔ (ΒΙΝΤΕΟ)

Σε κρε­σέ­ντο αντι­κομ­μου­νι­σμού επι­δό­θη­κε ο υπο­ψή­φιος βου­λευ­τής της ΝΔ στην Ανα­το­λι­κή Αττι­κή, Σπ. Κρι­κέ­τος, σε συζή­τη­ση υπο­ψή­φιων στην «ΕΡΤNews», το…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Αθήνα: Αποτράπηκε με την παρέμβαση μελών του ΚΚΕ και συνδικαλιστών η έξωση ανάπηρης γυναίκας από το σπίτι της

Νέα από­πει­ρα έξω­σης σε βάρος ανή­μπο­ρών λαϊ­κών ανθρώ­πων απο­τρά­πη­κε σήμε­ρα, κάτω από την απο­φα­σι­στι­κή και άμε­ση παρέμ­βα­ση μελών του ΚΚΕ,…

Ατέχνως
Ξεκίνησε η απεργία των εργατών της Cosco για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης

Συγκέ­ντρω­ση έξω από τις εγκα­τα­στά­σεις του Σταθ­μού Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων Πει­ραιά (ΣΕΠ), όπου γίνε­ται η δια­κί­νη­ση των εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στις προ­βλή­τες ΙΙ και…

Κοινωνία
Συνέντευξη με τον Μάρκο Μπεκρή, πρόεδρο των εργαζομένων στην Cosco: Οι απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς και το όργιο τρομοκρατίας

Για τις κινη­το­ποι­ή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων στο χώρο του Λιμα­νιού μιλή­σα­με με τον Μάρ­κο Μπε­κρή, πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στις Προβλήτες…