Περιήγηση: Μεινότητα Θράκης

Πολιτική
Θράκη: Με δυνατό ΚΚΕ η μειονότητα να γυρίσει την πλάτη στην υποκριτική και διχαστική αντιπαράθεση ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ

Οι υπο­ψή­φιοι βου­λευ­τές του ΚΚΕ από τη μειο­νό­τη­τα της Θρά­κης έκα­ναν την εξής κοι­νή δήλω­ση:  «Απευ­θυ­νό­μα­στε στην εργα­τι­κή τάξη, τους…