Περιήγηση: Μιχαήλα Αβέρωφ

Πρόσωπα
Μιχαήλα Αβέρωφ

Γρά­φει η Φαί­δρα Ζαμπα­θά — Παγου­λά­του // Μια Γυναί­κα που διέ­θε­τε όλα τα κύρια χαρα­κτη­ρι­στι­κά της Ηπει­ρώ­τισ­σας, γεν­ναιό­τη­τα, και θάρ­ρος, δύνα­μη, πείσμα…