Περιήγηση: Μνημείο ΚΚΕ

Επικαιρότητα
Ιστοσελίδα MNIMIA.KKE.GR: Μια μοναδική ψηφιακή περιήγηση σε τόπους και μνημεία άφθαστου ηρωισμού

Με αφορ­μή την ημε­ρί­δα που διορ­γα­νώ­νει η ΚΕ του ΚΚΕ, ο «Ριζο­σπά­στης» συζή­τη­σε με τους Ηλία Δια­μα­ντά­κο, φωτο­γρά­φο, σχε­δια­στή εικο­νι­κών περι­η­γή­σε­ων, μέλος…