Περιήγηση: Ναυτιλιακή εταιρεία

Επικαιρότητα
Τέσσερις οι νεκροί στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς στη ναυτιλιακή στη Γλυφάδα

Τέσ­σε­ρις είναι σύμ­φω­να με τις πρώ­τες πλη­ρο­φο­ρί­ες, οι νεκροί στο επει­σό­διο με τους πυρο­βο­λι­σμούς στη ναυ­τι­λια­κή εται­ρεία στη Γλυ­φά­δα. Νεκρός…

Επικαιρότητα
Γλυφάδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από ένοπλη επίθεση σε γραφεία ναυτιλιακής

Ένας νεκρός και δύο τραυ­μα­τί­ες είναι, σύμ­φω­να με τις τελευ­ταί­ες πλη­ρο­φο­ρί­ες, ο τρα­γι­κός απο­λο­γι­σμός της εισβο­λής και επί­θε­σης με πυροβολισμούς…