Περιήγηση: Νικηφόρος Λύτρας

Ποίηση
Αναμονή

Ξημε­ρω­μέ­νες μέρες δίχως νύχτες δια­σχί­ζεις ‑σηκω­μέ­να μπα­τζά­κια τον ποτα­μό Αδιά­φο­ρο. Πέλ­μα­τα γυμνά που παγώ­νουν σε σκλη­ρό βυθό. Βήμα που παραμένει…