Περιήγηση: Νοσοκόμες

Διεθνή
Πέθαναν στην πανδημία μέχρι στιγμής τόσες νοσοκόμες όσες και στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η τελευ­ταία έκθε­ση του Διε­θνούς Συμ­βου­λί­ου Νοση­λευ­τών (ICN) ανα­φέ­ρει ότι ο αριθ­μός των νοσο­κό­μων που έχουν πεθά­νει από…