Περιήγηση: Πέμπτη 28 Ιουνίου

Εκδηλώσεις
Πού θα πάμε, τι θα δούμε, τι θ’ ακούσουμε την Πέμπτη 28 Ιουνίου

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ «Μου­σι­κό διά­λειμ­μα στην Πάρο» Η Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Ενω­ση εγκαι­νιά­ζει την ατο­μι­κή έκθε­ση ζωγρα­φι­κής του Γιώρ­γου Παπα­γε­ωρ­γί­ου, με τίτλο «A Musical…