Περιήγηση: Πανελλήνιες 2017

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2017-Βάσεις: Το ΚΚΕ συγχαίρει όλους τους μαθητές, ενώ εύχεται καλή δύναμη στους γονείς που «έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη»

Με αφορ­μή τις σημε­ρι­νές ανα­κοι­νώ­σεις για τις βάσεις, το ΚΚΕ συγ­χαί­ρει όλους τους μαθη­τές που πέρα­σαν από τη δύσκο­λη δοκιμασία…

Κοινωνία
Πανελλήνιες 2017: «λαλήσαι εις τα ώτα μαθητών και νέων, τα ακριβή και τα άριστα, κατά την ώραν των εξετάσεων»

Πρε­μιέ­ρα σήμε­ρα για χιλιά­δες μαθη­τές στη μάχη των εξε­τά­σε­ων, και δε λεί­πουν τα περι­στα­τι­κά εκεί­να που μας υπεν­θυ­μί­ζουν ότι είναι…