Περιήγηση: Παραλιακή ζώνη

Επικαιρότητα
Πάτρα: Τοποθετήθηκαν κάγκελα σε τμήμα της παραλιακής ζώνης για να αποφευχθεί συνωστισμός πληθυσμού (ΦΩΤΟ)

Κάγκε­λα ώστε να στα­μα­τή­σει ο συνω­στι­σμός που παρα­τη­ρή­θη­κε το τελευ­ταίο διά­στη­μα και να απο­φευ­χθεί ο κίν­δυ­νος δια­σπο­ράς του κορο­νοϊ­ού τοποθέτησαν…